UP Artists’ Circle supports STAND-UP

31282241_10155760613448074_8015615091343750457_n

Ang kapatirang UP Artists’ Circle ay buong lakas na sumusuporta sa STAND UP ngayong 2018 Student Council Election sa UP Diliman. Sa loob ng maraming taon, ipinagmamalaki ng Artists’ Circle ang pagiging kasapi nito ng STAND UP at pagiging isa sa mga organisasyon na nagtatag ng balangay nito sa UP Diliman College of Fine Arts.

Naniniwala ang kapatirang ito sa “Service Through Art” o paglilingkod gamit ang sining, na hindi hiwalay sa ibinabandila ng STAND UP na “Paglingkuran ang Sambayanan”. Ang paglilingkod gamit ang sining ay isa sa napakaraming pamamaraan para paglingkuran ang sambayanan gaya ng paglikha ng mga makabayang obra at pagsusulong ng pambansa, siyentipiko at makamasang kultura na isang makabuluhang hakbang sa pagpapaunlad ng industriya ng sining at kultura sa bansa.

Nagkakaunawaan din ang STAND UP at Artists’ Circle sa mga pinaniniwalaang esensya ng kapatirang ito: ang “Loyalty, Humility at Determination”. Una, ‘Loyalty’ o ang pagiging tapat sa sambayanan. Kailan man ay hindi iniwan ng STAND UP ang mga iskolar ng bayan at mamamayan sa kanilang mga laban gaya ng libreng edukasyon para sa lahat, libreng pamamahagi ng lupa sa magsasaka, nakabubuhay na sahod at pagwawakas ng kontraktwalisasyon sa hanay ng mga manggagawa at paglaban para sa kapayapaan at pambansang soberanya. Ikalawa, ‘Humility’. Nasa prinsipyo ng mga kasapi ng STAND UP ang pamamuhay ng simple. Kalakhan ay simpleng nabubuhay at pinipiling alamin ang kalagayan ng lipunan sa pamamagitan ng pakikipamuhay sa batayang masa. Ikatlo, ang kanilang determinasyon o puspusang pakikibaka. Kailan man ay hindi sila tumigil sa paniniwalang ang edukasyon ay karapatan, at hindi imposibleng maging libre, na unti-unti na nating nasasaksihan ngayon. Hinahangaan ng Artists’ Circle ang walang pagod na pagpupukaw, pagoorganisa at pagmomobilisa ng mga kasapi ng STAND UP mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang mga taon sa UP.

Higit sa lahat, ang labang ito ng mga iskolar ng bayan at ng mamamayan ay hindi nahihiwalay sa laban natin bilang mga alagad ng sining. Karapatan natin sa loob ng kolehiyo ng sining biswal na ipaglaban ang ating mga demokratikong karapatan gaya ng mga tambayan para sa mga organisasyon, maayos na mga pasilidad, at malayang paggawa at pagpapakita ng mga likhang sining. Sumasangayon din ang Artists’ Circle na ang sining ay dapat naglilingkod sa sambayanan at hindi para sa sining lamang o para sa iilan lang. Sa ganitong mga batayan at sa napakarami pang dahilan, sinusuportahan ng buong lakas ng Artists’ Circle ang STAND UP hindi lang sa panahong ito ng eleksyon kundi pati na rin sa lahat ng mga laban ng mamamayan na tinatahak ng STAND UP para sa ating mga demokratikong karapatan.

#KayaNatin makamit ang pambansa, siyentipiko at makamasang kultura!

#KayaNatin isulong ang karapatan ng mga alagad ng sining!

#KayaNatin paglingkuran ang sambayanan gamit ang sining at kultura!

ICE PUNZALAN for USC CHAIRPERSON
ALFREY ORIA for USC VICE CHAIRPERSON

CRIMSON AGUILAR for CFASC TREASURER
SARAH TARIO for CFASC COUNCILOR

STAND UP STRAIGHT SA CFASC AT USC SA DARATING NA APRIL 27!