Call to action: Defend Press Freedom

Screen Shot 2020-05-06 at 4.36.49 PM

Defend Press Freedom

Bilang mga Artista ng bayan responsibilidad natin na depensahan ang kalayaan sa pagpapahayag. Ang pag-atakeng ito sa midya ay atake rin sa sining na nagmumulat ng katotohanan sa masa. Itigil na ang karahasan

Justice for Cornelio Pepino

Less than an hour after media giant ABS-CBN went off the air, Rex Cornelio Pepino, a Dumaguete-based journalist and radio broadcaster was shot dead Tuesday night, May 5, 2020, along Villa Amada street in Barangay Daro in Dumaguete, Negros Oriental.

Please support and sign the petition.

http://chng.it/jTpM9m94v2

#DefendPressFreedom
#NotoABSCBNShutdown
#OustDuterte